Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa

Kort fortalt

Norlandia Ulven er en Naturbarnehage i Øygarden kommune, med 22 ansatte og 90 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Elgskogen

1-3 år

Maurtuo

1-3 år

Gaupehiet

3-5 år

Ørneredet

3-5 år

Hjortefaret

5-6 år

Hvorfor velge Norlandia Ulven?

Naturen gir rom for undring, spennende og gode samtaler, og mye læring. Dessuten gir den oss mulighet til å oppleve mestring på mange nivå. Men vi er ikke bare opptatt av natur.

Vi er et inkluderende fellesskap, og vi som jobber her er trygge, engasjerte og empatiske ansatte. Vi legger til rette for lek, omsorg, læring og danning i trygge omgivelser. Vi legger vekt på det psykososiale miljøet, og ser til at alle barna blir sett og hørt, og barnas medvirkning i aktiviteter og turer står sentralt hos oss.

Vi har egen kokk i barnehagen vår, som lager næringsrike, varierte og smaksrike måltider tre ganger i uken. Lunsjen spiser vi ofte ute – noen ganger rundt bålet eller i grilhytten vår. Måltidet er tilrettelagt for gode samtaler og fellesskapsfølelse.  

Som naturbarnehage bidrar vi til at barna får gode naturopplevelser slik at de blir glad i naturen, og ønsker å verne om den. Vi både resirkulerer og lærer barna om sporfri ferdsel.  

Noe av det vi liker best

  • Naturbarnehage med et flott nærområde med fantastiske turmuligheter
  • Egen naturlekeplass med grillhytte
  • Trygge, engasjerte og empatiske ansatte som legger til rette for lek, omsorg, læring og danning i trygge omgivelser.
  • Dinoskolen – et program som hjelper barn med å utvikle emosjonell intelligens og sosiale ferdigheter gjennom lek, læring og interaksjon med karakterene Willy og Dina dinosaur.
  • Fullkostbarnehage med kokk tre dager i uken
  • Vanntilvenning i basseng for skolestarterne og de eldste på mellomavdeling

Naturbarnehage

Som naturbarnehage legger vi stor vekt på å gi barn muligheten til å utforske og lære om naturen, samtidig som de utvikler verdifulle ferdigheter gjennom utendørsaktiviteter. Vår pedagogiske tilnærming er dypt forankret i ideen om at naturen utgjør en unik læringsarena. Vi ønsker å hjelpe barna med å utforske og forstå naturen, økosystemene og deres egne ansvarsområder i miljøet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming