Skulerute

Planleggingsdager for barnehageåret 2018-2019

 

Planleggingsdager for 2018

10 september

19 oktober

9 november

 

Planleggingsdager for 2019

2 januar

1 februar

31 mai

 

Det kommer to planleggingsdager på høsten men de der ikke satt enda.