Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

Årsplan 2017 Ulven Naturbarnehage

 

Vi jobber med å sluttføre den nye årsplanen for 2018