Vedtekter

Vedtektene vedtas av Kvalitetsutvalget i Norlandia Barnehagene. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.
 
 
 
 
 
 

Ulven Naturbarnehage tilbyr 100% (50 timer per uke) barnehageplass til kr 3 135,-per mnd + kostpenger på kr 500,- per mnd.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50% moderasjon for barn nr 3.

 

Det er mulig å søke om redusert oppholdsbetaling basert på lav inntekt. Ta kontakt med kommunen for informasjon og søknadsskjema.  

https://www.fjell.kommune.no/barnehage-og-skule/barnehageplass/redusert-foreldrebetaling/