90% brukertilfredshet

Våre brukere er godt fornøyd med Ulven Naturbarnehage

Vi har regionale og lokale kvalitetsmål om å oppnå minist 80% brukertilfredshet. Årets undersøkelse viser hele 90% brukertilfredshet og forteller oss at vi gjør mye bra - og det skal vi fortsette med. Vi strekker oss alltid litt lenger.

Tusen takk for alle tilbakemeldingene - dette gir gnist og motivasjon til å fortsette den viktige jobben vi har.

 

Se resultatene her:

Resultat brukerundersøkelse Ulven 2014